Γυψοσανιδες

Η ξηρά δόμηση είναι σήμερα ένα ευρέως διαδεδομένο σύστημα, καθώς προσφέρει αφενός απόλυτη αρχιτεκτονική ελευθερία και αφετέρου μια νέα διάσταση στον εσωτερικό σχεδιασμό των χώρων. Αποτελεί μια σύγχρονη τεχνολογία στο πεδίο των κατασκευών, η οποία σταδιακά αντικαθιστά τη δόμηση με βαριά διαχωριστικά και οροφές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Τα προϊόντα και τα συστήματα ξηράς δόμησης βρίσκουν εφαρμογές σε κατασκευές με αυξημένες απαιτήσεις ως προς το σχεδιασμό, τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων και την αισθητική και αποτελούνται από γυψοσανίδες, μεταλλικά προφίλ, εξαρτήματα και υλικά επεξεργασίας επιφανειών. Πρόκειται για σύγχρονα δομικά υλικά, απόλυτα συμβατά και συνεργάσιμα μεταξύ τους, τα οποία είναι σε θέση να συνθέτουν δομικά στοιχεία μεγάλης αντοχής.

Η χρήση του φυσικού γύψου ως κατασκευαστικό υλικό στο εσωτερικό μιας κατοικίας επιτρέπει την σωστή ανακύκλωση του αέρα, με αποτέλεσμα να είναι καθαρότερος και υγιέστερος από αυτόν που εισπνέουμε σε μια συμβατική κατασκευή. Το μικροκλίμα που δημιουργείται μέσα στο σπίτι επιτρέπει στην εσωτερική θερμοκρασία και υγρασία να παραμένει σταθερή και δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών και μικροβίων.