Χωρισματα

 

Ανάλογα με τις κατασκευαστικές & τεχνικές απαιτήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονή, διπλή ή τριπλή στρώση γυψοσανίδων όπως επίσης μπορεί να επιλεγεί & το κατάλληλο μονωτικό υλικό (πετροβάμβακας ή υαλοβάμβακας).

Οι στεγνές & επίπεδες επιφάνειες των χωρισμάτων μπορούν άμεσα να βαφούν ή να επενδυθούν με πλακάκια ή ταπετσαρίες κ.λ.π. ανάλογα με τις τεχνικές ή διακοσμητικές απαιτήσεις  του χώρου. Η επιλογή των χαμηλών κινούμενων διαχωριστικών  μας δίνουν την δυνατότητα για συχνές αλλαγές – μετακινήσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου.